องค์ความรู้ด้านอาหารไทย
     
 

องค์ความรู้ด้านอาหารไทย

งานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

ข้อมูลอาหารที่ขึ้นทะเบียน ICH

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

 

ข้อมูลรากวัฒนธรรม

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดน่าน

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์