เพลงคุณธรรมตามพระราชดำรัส
     
 

เพลงคุณธรรมตามพระราชดำรัส

song

เพลงที่ 1 ดอกไม้แย้ม

เพลงที่ 2 นกกระจาบ

เพลงที่ 3 ตบมือ

เพลงที่ 4 ลูกหมีเด็กดี

เพลงที่ 5 ผึ้งชยัน

เพลงที่ 6 เรามารวมใจ

เพลงที่ 7 มีน้ำใจ

เพลงที่ 8 เรารักกัน

เพลงที่ 9 หมูออมสิน

เพลงที่ 10 ประหยัดน้ำไฟ

เพลงที่ 11 กระเป๋าหลงทาง

เพลงที่ 12 ของเขา-ของเรา

เพลงที่ 13 ตำราพ่อหลวง

เพลงที่ 14 สินทรัพย์ในนา

เพลงที่ 15 ลูกเป็ดเจ็ดตัว

เพลงที่ 16 สวัสดี

เพลงที่ 17 ยิ้ม

เพลงที่ 18 สองคำจำไว้

เพลงที่ 19 ลูกหมีหัวโน

เพลงที่ 20 นกเอี้ยง

เพลงที่ 21 ตำราพ่อหลวง (บรรเลง)

เพลงที่ 22 ดอกไม้แย้ม (บรรเลง)

เพลงที่ 23 นกเอี้ยง (บรรเลง)

เพลงที่ 24 ประหยัดน้ำไฟ (บรรเลง)

เพลงที่ 25 นกกระจาบ (บรรเลง)

เพลงที่ 26 สองคำจำไว้ (บรรเลง)