สถิติผู้เยี่ยมชม

C:\www\culture\subculture10\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

เอกสารเผยแพร่

     คู่มือร้านเกมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 
คู่มือร้านคาราโอเกะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
แนวทางการนำส่งของกลาง ใบอนุญาต การสอบปากคำในส่วนของพนักงานสอบสวน
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และอนุบัญญัติพร้อมคำพิพากษาศาลฏีกา


คู่มือการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
คู่มือร้านเกมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
คู่มือร้านคาราโอเกะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
คู่มือร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แผ่นพับทำเนียบร้านเกมสีขาว ประจำปี 2554
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ]
arrow07-5 สติ้กเกอร์เผยแพร่ความรู้ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 [2 รายการ]
hot10  คู่มือรวบรวมบทบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
arrow07-5 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 2 [3 รายการ]
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [5 รายการ]
arrow07-5 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [6 รายการ]
โปสเตอร์เรตติ้งภาพยนตร์
arrow07-5 แผ่นพับเรตติ้งภาพยนตร์

 

 แผ่นพับทำเนียบร้านเกมสีขาว ประจำปี 2554

whiteshopout  whiteshopin
 

 

 โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
[3 รายการ]
     
เงื่อนไขการประกอบกิจการ
ร้านเกม
เงื่อนไขการประกอบกิจการ
ร้านคาราโอเกะ
บทกำหนดโทษของร้านวีดิทัศน์
ร้านเกมและคาราโอเกะ

 

 สติ้กเกอร์เผยแพร่ความรู้
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 [2 รายการ]

 

  คู่มือรวบรวมบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

[ส่วนที่ 1[ส่วนที่ 2]

 

 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
เกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ]
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านเกม [พิมพ์ครั้งที่ 2]
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านคาราโอเกะ [พิมพ์ครั้งที่ 2]
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่ายภาพยนตร์
[พิมพ์ครั้งที่ 2]

 

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
เกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [5 รายการ]
การขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงภาพยนตร์
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านเกม
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านให้เช่า
แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
     
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
 
 การขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านคาราโอเกะ
 

 

 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [6 รายการ]
การขออนุญาตและการอนุญาต
นำสื่อโฆษณาวีดิทัศน์ออกเผยแพร่
ในราชอาณาจักร
การขออนุญาตและการอนุญาต
นำวีดิทัศน์ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร
การขออนุญาตและการอนุญาต
ส่งวีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักร
ออกไปนอกราชอาณาจักร
การขออนุญาตและการอนุญาต
นำสื่อโฆษณาภาพยนตร์ออกเผยแพร่
ในราชอาณาจักร
การขออนุญาตและการอนุญาต
นำภาพยนตร์ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร
การขออนุญาตและการอนุญาต
ส่งภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักร
ออกไปนอกราชอาณาจักร

 

 แผ่นพับ เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์
1_2_rating
ระดับ ประถมศึกษา
2_1_rating 2_2_rating
ระดับ มัธยมศึกษา
3_1_rating 3_2_rating
ระดับ อุดมศึกษา